Hồ sơ thủ tục gộp sổ BHXH và thời gian giải quyết hồ sơ gộp sổ

Trong tình hình hiện nay, việc thay đổi công việc nhiều lần đã khiến không ít NLĐ đã có nhiều sổ BHXH tại nhiều nơi làm việc trước đó, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người lao động đang nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyêt 116, nếu người lao động có nhiều sổ BHXH thì sẽ không được giải quyết . Vì thế, nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ cũng như thực hiện theo quy định của pháp luật thì NLĐ nên gộp sổ BHXH.

Hồ sơ thủ tục gộp sổ BHXH

Cụ thể thủ tục gộp sổ BHXH như sau:

I – HỒ SƠ LÀM THỦ TỤC GỘP SỔ BHXH

Căn cứ vào Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH, ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam (Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017) hồ sơ thủ tục gộp sổ BHXH bao gồm:

 1. Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (đối với người lao động);
 2. Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin (đối với doanh nghiệp).
 3. Các sổ BHXH đề nghị gộp (tất cả các sổ mà người lao động có);
 4. Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (đối với người lao động);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

II – ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

NLĐ đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH  (có thể là cấp huyện nơi NLĐ đang tham gia BHXH). Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH.

III – THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết (Khoản 2 Điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH).

IV – GỘP SỔ BHXH VÀ HOÀN TRẢ

Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH thì trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Tiết b điểm 3.3 khoản 3 điều 43.

Lưu Ý:

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 trên (điểm e Khoản 3 Điều 43 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH).

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 6 ý kiến cho bài viết

  1. Địa chỉ của bạn hiện tại đang ở đâu? Bạn có thể liên hệ BHXH nơi đó hoặc BƯu điện, đại lý phường, xã bạn nhé

 1. Nguyễn Thanh Sơn

  - Edit

  Sau em gộp 2 so bhxh bên co quan bhxh thuan an bắt là chung minh nhan dan phải có ngày tháng năm sinh mới gộp được. Hien tại cmnd chi có năm sinh

 2. thành trung nguyễn

  - Edit

  ad ơi, tôi có 2 sổ bhxh tại hai huyện khác tỉnh với nhau, vậy tôi làm hồ sơ gộp sổ thì nộp ở cq bhxh huyện nào vậy ad, căm ơn ạ!

  1. Hiện tại bạn còn đang tham gia nơi nào không hay đang nghỉ việc? Nếu còn đang tham gia thì nộp hồ sơ nơi đang tham gia, nếu đã nghỉ việc thì nộp bhxh gần nhất nhé

Comments are closed.