Lao động Nam được hưởng bao nhiêu tiền thai sản khi vợ sinh con

Bạn đọc Duy Long (longpk…@gmail.com) đã gửi câu hỏi đến tuvanbhxh.net câu hỏi như sau: Nam được hưởng bao nhiêu tiền thai sản khi vợ sinh con?

Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Ngoài việc trả lời câu hỏi Nam được hưởng bao nhiêu tiền thai sản khi vợ sinh con thì chúng tôi còn cung cấp cho bạn một số thông tin về chế độ nam hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con như sau:

tiền thai sản
Lao động nam vẫn được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Điều kiện lao động nam hưởng chế độ thai sản

Theo Luật mới của BHXH thì lao động nam vẫn hưởng được chế độ thai sản (theo điểm e Điều 31 của Luật BHXH số 58)

a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

lao động nam hưởng thai sản
Thời gian nghi hưởng chế độ thai sản cho nam

Thời gian lao động nam nghỉ khi vợ sinh con

Theo khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH số 58 quy định:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

nam được hưởng bao nhiêu tiền khi vợ sinh
Lao động nam được hưởng bao nhiêu tiền khi vợ sinh con

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Theo điều 38 của Luật BHXH quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Dựa vào những quy định trên có thể tóm gọn cho bạn dễ hiểu như sau:

Nếu người chồng đang tham gia BHXH bắt buộc khi vợ sinh còn mà người vợ không tham gia BHXH bắt buộc thì người chồng hưởng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở (hiện tại 2020 là 1,490,000 x 2 = 2,980,000 đồng. Ngoài ra người chồng nếu có nghỉ việc chăm sóc vợ theo khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH số 58 thì được hưởng tiền thai sản những ngày này (những ngày này đơn vị sẽ không trả lương).

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: