Nộp hồ sơ hưởng bhxh một lần ở đâu? Nộp tại nơi không đóng BHXH được không?

Chế độ BHXH một lần khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện là sau một năm nghỉ việc, không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần. Do đó, trong thời gian một năm thôi việc người lao động có thể đến nơi khác làm việc, cách xa nơi đã đóng BHXH. Vậy họ có thế nộp hồ sơ và nhận BHXH một lần ở nơi hiện tại đang sinh sống được không?

Nộp hồ sơ hưởng bhxh một lần ở đâu
Nộp hồ sơ hưởng bhxh một lần ở đâu?

Nơi nộp hồ sơ và hưởng Bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 26 Quyết định 636/QĐ- BHXH như sau:

Người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc, người chờ đủ Điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 20 cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú (trong trường hợp BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng BHXH một lần) để hưởng BHXH một lần.

Bên cạnh đó, cũng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định trên về thẩm quyền giải quyết hưởng chế độ BHXH theo quy định của  Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, quy định đối với trường hợp nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần của người lao động cho BHXH huyện hoặc tỉnh tại nơi đang sinh sống.

Pháp luật đã quy định về nơi cư trú của người lao động theo khoản 2 Điều 2 Quyết định này như sau:

Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Theo quy định trên, nơi nộp hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần là cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) nơi người đó có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Như thế NLĐ có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú nơi hiện tại sinh sống thì hoàn toàn có thể nộp hồ sơ để hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần tại nơi này mà không cần phải đến nơi đóng BHXH để nhận.

Chia sẽ bài viết: