Người lao động có được chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH không?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên sổ Bảo hiểm xã hội của người tham gia khi dừng đóng Bảo hiểm xã hội tại một đơn vị. Hiện nay, có nhiều công ty, doanh nghiêp gặp khó khăn vì dịch bệnh nên dẫn đến tình trạng nợ tiền Bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong khi người lao động có nhu cầu chốt sổ Bảo hiểm xã hội thì có thể chốt sổ BHXH khi công ty nợ được hay không?

chốt sổ BHXH khi công ty nợ
Có được chốt sổ khi đơn vị đang nợ BHXH?

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về trách nhiệm người sử dụng lao động như sau:

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thì theo quy định tại mục 1.2 Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 khi doanh nghiệp nợ tiền BHXH nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm:

Đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy, người lao động có thể được chốt sổ BHXH khi công ty nợ tiền đóng BHXH với thời gian đã đóng đủ. Hoặc yêu cầu công ty tiến hành đóng đủ số tiền BHXH cho mình theo như quy định trên. Sau đó cơ quan BHXH sẽ chốt sổ cho người lao động. Nếu công ty vẫn không có khả năng đóng đủ thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ đến thời điểm mà người lao động đã được đóng BHXH đầy đủ. Đến khi thu hồi được số tiền mà công ty còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: