NLĐ, NSDLĐ vi phạm quy định về đóng bảo BHXH bắt buộc, BHTN bị xử lý thế nào?

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã gây ra những khó khăn nhất định cho các công ty, doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Qua khảo sát từ nhiều công ty, doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng đến việc sản xuất trong giai đoạn hậu COVID-19. Tuy nhiên, đây cũng là những thách thức để các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trước mắt để cùng nhau bước từng bước vững chắc trên đoạn đường sắp tới để phát triển công ty, doanh nghiệp càng lớn mạnh trong tương lại.

Mặc khác, có một số bộ phận nhỏ NSDLĐ, NLĐ có những hành vi không tốt (vi phạm pháp luật) giữa NLĐ và NSDLĐ thỏa thuận với nhau về việc tham gia BHXH hoặc NSDLĐ không cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời có liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH…. các hành vi trên đã vi phạm những quy định của pháp luật như trách nhiệm của NLĐ, trách nhiệm của NSDLĐ và xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Do đó, cần có những chế tài xử lý vấn đề trên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, tốt nhất cho NLĐ.

Căn cứ Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động, BHXH, NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tại điều này, quy định về hành vi Vi phạm quy định về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với NSDLĐ không tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật BHXH;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ khi NLĐ hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với NSDLĐ có hành vi không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH.

5. Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;

c) Đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng;

d) Chiếm dụng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

6. Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ không đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ NLĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động có hành vi cung cấp Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động không đúng sự thật.

9. Hình thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động đánh giá an toàn, vệ sinh lao động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc NSDLĐ đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan BHXH đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều này;

b) Buộc NSDLĐ nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của NSDLĐ để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan BHXH đối với những hành vi vi phạm quy định tại các khoản 5, 6, 7 Điều này từ 30 ngày trở lên.

Ngoài ra, nếu hành vi gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHTN của NSDLĐ có nghĩa vụ phải đóng cho NLĐ theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành mà vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xem bài viết này để tham khảo thêm: “Hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ sẽ bị xử lý như thế nào?”.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/