Nhận BHXH một lần người lao động sẽ “bị mất” những gì?

Trong tình hình hiện nay, do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến mọi người dân nói chung và thị trường lao động nói riêng dẫn đến thì tình trạng các doanh nghiệp gặp khó khăn, NLĐ mất việc, nghỉ việc, do đó, một số NLĐ sẽ có nhu cầu nhận BHXH một lần.

Nhận thấy, việc NLĐ đăng ký nhận BHXH một lần là vấn đề đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ, mà còn làm ảnh hưởng tới tình hình kinh tế – xã hội, cũng như việc bảo đảm chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, BHXH một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật BHXH năm 2014, Nghị quyết số 93/2015/QH13, ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ và Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015.

Vấn đề đặt ra, việc NLĐ nhận BHXH một lần sẽ chịu những thiệt thòi về quyền lợi trước mắt và cả lâu dài như thế nào?

  • Thứ nhất, NLĐ sẽ không còn trong hệ thống BHXH được Nhà nước, tổ chức, thực hiện và bảo hộ. Việc NLĐ nhận BHXH 1 lần đồng nghĩa với việc họ rời bỏ hệ thống BHXH, tự tước bỏ quyền được tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, đặc biệt là các chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất.
  • Thứ hai, NLĐ sẽ mất cơ hội hưởng lương hưu, đó là nguồn thu nhập ổn định, hữu ích khi về già và không có gì đảm bảo cho cuộc sống của họ khi tuổi già đến.
  • Thứ ba, số tiền NLĐ nhận được sẽ ít hơn so với số tiền đóng vào quỹ BHXH.

Theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 quy định: “Mức hưởng BHXH một lần của NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH”.

Giả sử, theo quy định của pháp luật, tổng mức đóng bảo hiểm BHXH là 22% mức tiền lương tháng, trong đó, NLĐ đóng 08% và người sử dụng lao động đóng 14%, có nghĩa là tổng mức đóng vào quỹ BHXH hàng năm bằng 2,64 (0,22*12) tháng lương. Nếu NLĐ hưởng BHXH một lần thì NLĐ chỉ được thanh toán bằng 02 tháng lương làm căn cứ đóng BHXH cho một năm tham gia BHXH. Như vậy, NLĐ mất đi 0,64 tháng lương mỗi năm. Nếu so sánh giữa việc hưởng lương hưu hàng tháng và việc hưởng BHXH một lần cùng một khoảng thời gian đóng BHXH thì tổng lợi ích bằng tiền khi hưởng lương hưu hàng tháng sẽ cao hơn khá nhiều.

  • Thứ tư, NLĐ mất cơ hội nhận được thẻ BHYT miễn phí khi hết tuổi lao động. Vì khi tham gia BHXH (khi đáp ứng đủ điều kiện nhất định) ngoài hưởng chế độ hưu trí, lương hưu hàng tháng thì NLĐ còn được cấp thẻ BHYT và nếu không may ốm đau thì đã có Quỹ khám chữa bệnh BHYT chi trả.

Như vậy, trước khi quyết định việc nhận BHXH một lần thì NLĐ nên cân nhắc, xem xét việc lợi hay mất những trước khi thực hiện.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: