Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 sẽ tăng như thế nào?

Thông tin được Quốc hội thông qua việc tăng lương cơ sở là một tin rất vui cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức. Đã nhiều năm nay mức lương cơ sở không được điều chỉnh tăng do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Do đó lần tăng lương (tăng hơn 20% so với mức hiện tại) quả thật là một sự bù đắp kịp thời cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo hệ số.

Tuy nhiên việc tăng lương cơ sở cũng có ảnh hưởng đến nhiều mặt khác, đặc biệt là BHYT. Vì mức đóng BHYT dựa vào mức lương cơ sở nên việc tăng lương cơ sở năm 2023 sẽ kéo theo mức đóng BHYT cũng tăng.

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023
“Giá” BHYT hộ gia đình năm 2023 sẽ tăng theo lương cơ sở

Cụ thể, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cớ sở. Nếu mức lương cơ sở tăng lên 1,800,000 thì mức đóng BHYT năm 2023 của hộ gia đình như sau:

* Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 = 4,5% x 1,800,000 =  81,000 đồng/ tháng. 12 tháng là 12 x 81,000 = 972,000 đồng.

* Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 của các thành viên khác: Người thứ hai: 680,400 đồng/12 tháng; Người thứ ba:  583,200/12 tháng; Người thứ tư: 486,000 đồng/12 tháng; từ người thứ năm là 388,800 đồng/12 tháng.

* Mức đóng BHYT năm 2023 tính theo hộ:

  • Hộ 1 người:  972,000 đồng.
  • Hộ 2 người: 1,652,400 đồng.
  • Hộ 3 người: 2,235,600 đồng.
  • Hộ 4 người:  2,721,600 đồng.
  • Hộ 5 người:  3,110,400 đồng.
  • Hộ 6 người:  3,499,200 đồng.
  • Hộ 7 người:  3,888,000 đồng.

Với mức đóng BHYT tăng lên, thì ngay từ bây giờ người tham gia BHYT hộ gia đình có thể tham gia ngay từ bây giờ để được tính theo mức thấp hơn.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: