Mức đóng BHYT hộ gia đình nếu tăng lương cơ sở 1,800,000 đồng là bao nhiêu

Với việc Chính phủ đang trình Quốc hội về việc tăng lương cơ sở (dự kiến mức tăng là 1,800,000 đồng). Đây là một thông tin vui đối với các Cán bộ, Công chức, Viên chức đang hưởng lương theo hệ số nếu đề xuất được Quốc hội thông qua.

Cho dù hiện nay đang có nhiều luồng ý kiến thời điểm tăng lương cơ sở ngay đầu năm 2023 hay từ ngày 01/07/2023, nhưng nếu lương cơ sở được tăng thì một loạt các chính sách sẽ có ảnh hường và đặc biệt là mệnh giá BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng theo.

Vậy, giả sử mức lương cơ sở năm 2023 là 1,800,000 đồng thì mức đóng BHYT hộ gia đình 2023 là bao nhiêu? Mức đóng BHYT hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở và được quy định tại Điểm e Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

“Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Mức đóng BHYT hộ gia đình
Bảng tính tiền BHYT hộ gia đình theo lương cơ sở 1,800,000 đồng.

Dựa vào quy định và bảng tính tiền BHYT hộ gia đình theo lương cơ sở mới có thể thấy, so với mức đóng hiện tại thì mức đóng người tham gia đầu tiên đã tăng hơn 167,000 đồng.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: