Điều kiển để hưởng trợ cấp mất việc làm là gì?

Bạn đọc hỏi: Cho mình xin hỏi là điều kiện để hưởng trợ cấp mất việc làm là gì ạ?

Tuvanbhxh xin chia sẽ với bạn như sau:

Khi người lao động nghỉ việc, thì có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp từ đơn vị sử dụng lao động, cụ thể. Căn cứ Điều 47 Bộ luật lao động năm 2019, khoản 2 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm đối với NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật Lao động. Cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương.

hưởng trợ cấp mất việc làm
Để hưởng trợ cấp mất việc làm thì người lao động cần phải hội đủ 2 điều kiện

Như vậy, có 02 điều kiện để hưởng trợ cấp mất việc là:

  1. Đã làm việc thường xuyên cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên.
  2. Bị mất việc làm do: Thay đổi cơ cấu, công nghệ: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh; Lý do kinh tế: Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã (Căn cứ khoản 11 Điều 34, Điều 42, Điều 43 Bộ luật lao động năm 2019).

Thông tin thêm:

  1. Trường hợp NLĐ có thời gian làm việc thường xuyên cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 24 tháng thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.
  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
  3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi NLĐ mất việc làm.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: