Chế độ thai sản cho người mang thai hộ và nhận con nuôi

Tiếp theo bài viết “Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con, sẩy thai, nạo hút thai hoặc phát thai theo bệnh lý”. Bài viết này xin chia sẽ tiếp với các bạn chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ và chế độ khi nhận nuôi con nuôi.

mang thai hộ
Chế độ thai sản cho người mang thai hộ và nhận con nuôi

Người mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng như thế nào?

Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật BHXH số 58/2014/QH13. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần

Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. (theo điều Điều 35 của Luật BHXH số 58/2014/QH13).

Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Theo điều 36 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH số 58 thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Ngoài ra theo Điều 11 của thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết thêm: Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định như trên. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội.

Nếu còn vẫn đề gì chưa rõ thì hãy để lại câu hỏi bên dưới nhé

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: