Có 34 hoặc 36 năm đóng BHXH, có được nhận phần dôi dư khi về hưu?

Bạn đọc có tên Lê Thanh Sơn, mail lethanhsonviettel2022@gmail.com có câu hỏi như sau: Năm nay tôi 54 tuổi (nam), đã tham gia BHXH được 28 năm. Nếu 6 hoặc 8 năm nữa tôi sẽ đủ tuổi hưu. Và tiếp tục tham gia BHXH ,đến thời điểm đó tôi được 34 hoặc 36 năm BHXH. Vậy cho hỏi, lúc đó tôi có được nhận lại phần dôi dư không?

Tư vấn BHXH trả lời

1 – Xét về điều kiện về tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu của người tham gia BHXH hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với nam mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng, đến năm 2028 là 62 tuổi mới đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Do đó, hiện nay bạn đã 54 tuổi, đến 6 hoặc 8 năm nữa thì bạn sẽ đủ điều kiện về hưu!

2 – Xét về tỷ lệ hưởng, có đủ điều kiện hưởng phần dôi dư

Mức hưởng hưu được quy định tại Điều 56 của Luật BHXH số 58/2014/QH13. Cụ thể: Từ năm 2020 trở đi lao động nam tham gia 20 năm BHXH thì mức hưởng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó thêm mỗi năm tham gia là 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

Do đó, Để hưởng mức tối đa 75%, bạn cần phải có thời gian đóng BHXH là 35 năm (20 năm tương ứng 45% + 15 năm tương ứng 30%).

Theo Điều 58 của Luật BHXH số 58/2014/QH13, để nhận trợ cấp (phần dôi dư). Người lao động phải có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Khi đó ngoài phần lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3 – Kết luận

Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp, hiện tại bạn đã có 28 năm tham gia BHXH. Nếu bạn tham gia thêm 8 năm là bạn được 36 năm đóng BHXH thì bạn sẽ được nhận phần dôi dư (1 năm, mức hưởng 0,5 tháng lương bình quân), ngược lại nếu bạn tham gia thêm 6 năm khi đó bạn có tổng thời gian tham gia là 34 năm, khi đó bạn không đủ điều kiện hưởng phần dôi dư và bị trừ tỷ lệ (2%) do khôn đủ 35 năm đóng BHXH. Xin thông tin đến bạn.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: