BHXH Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ mua BHYT cho học sinh và hộ có mức sống trung bình

Theo quy định hiện nay, mức đóng BHYT hàng tháng với các nhóm đối tượng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Cụ thể, mỗi người đóng 67.050 đồng/tháng và 804.600/năm. Riêng đối với học sinh và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được Ngân sách Nhà nước hỗ 30% mức đóng. Số tiền 02 nhóm đối tượng này đóng là 46.935 đồng/tháng và 563.220 đồng/năm.

tăng mức hỗ trợ mua BHYT
Đề xuất tăng mức hỗ trợ mua BHYT cho học sinh và hộ có mức sống trung bình

Bên cạnh đó cũng có nhiều đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng như: đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, người sống ở vùng bãi ngang, ven biển…tuy nhiên từ cuối năm 2021, chính sách mua thẻ BHYT cho người dân sinh sống tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và người dân sinh sống tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 353 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã không còn. Làm cho tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT.

Một số địa phương có số người tham gia BHYT giảm sâu như: Đắk Lắk giảm 225.500 người; Sóc Trăng giảm 309.500 người; Trà Vinh giảm 243.600 người; Sơn La giảm 180.000 đồng bào dân tộc thiểu số; Thanh Hóa giảm 183.300 đồng bào dân tộc thiểu số…

Trước thực tế này, BHXH Việt Nam đề xuất tăng mức hỗ trợ mua BHYT của ngân sách từ 30% lên 50% đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Nếu được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, các nhóm đối tượng trên sẽ giảm được gánh nặng tài chính, nâng tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng.

BHXH Việt Nam còn kiến nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT với đồng bào thiểu số, người dân sinh sống vùng đặc biệt khó khăn. Theo quy định, nhóm này được nhà nước hỗ trợ 100% mua thẻ BHYT.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/