Thuật ngữ tiếng Anh về bảo hiểm xã hội, từ vựng Tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm xã hội

Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP, ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định: Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thuật ngữ tiếng Anh về bảo hiểm xã hội
ảnh minh họa

Trong đó Bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH được định nghĩa như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Định nghĩa bằng tiếng Anh của Bảo hiểm xã hội là: 

Social insurance is a social security policy of the state to protect the interests of employees, this is a policy to ensure and offset a part of an employee’s real income when losing income. for cases of leave of work, maternity, sickness, labor accident, occupational disease, end of working age or death, on the basis of contribution to the social insurance fund.

Có thể nói Bảo hiểm xã hội góp phần ổn định đời sống nhân dân và công bằng xã hội. Dưới đây là một số từ vựng Tiếng Anh liên quan đến Bảo hiểm xã hội và chuyên ngành bảo hiểm xã hội.

Từ vựng tiếng anh phổ thông liên quan tới bảo hiểm xã hội

 1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng anh là: Vietnam Social Insurance
 2. Sổ bảo hiểm xã hội tiếng anh là: Social Insurance Book
 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếng anh là: Social Insurance Agencies
 4. Đóng bảo hiểm xã hội tiếng anh là: Social Insurance Contribution
 5. Bảo hiểm y tế tiếng anh là: Health Insurance
 6. Bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếng anh là: Voluntary Social Insurance
 7. Bảo hiểm xã hội bắt buộc tiếng anh là: Compulsory Social Insurance
 8. Bảo hiểm tai nạn tiếng anh là:  Accident Insurance
 9. Bảo hiểm nhân thọ tiếng anh là: Life Insurance
 10. Bảo hiểm ô tô/xe máy tiếng anh là: Car/motor Insurance
 11. Bảo hiểm đường bộ tiếng anh là: Land Transit Insurance
 12. Bảo hiểm hàng hải tiếng anh là: Marin Insurance
 13. Bảo hiểm thất nghiệp tiếng anh là: Unemployment Insurance
 14. Hưu trí tiếng anh là: Retire
 15. Tử tuất tiếng anh là: Survivorship
 16. Mức lương cơ sở tiếng anh là: Base Salary
 17. Người sử dụng lao động tiếng anh là: Employer
 18. Người lao động tiếng anh là: Workers
 19. Bảo hiểm xã hội một lần tiếng anh là: Social Insurance 1 Time

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm xã hội

 1. Điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm tiếng anh là: Accelerated Death Benefit Rider
 2. Điều khoản riêng về chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn tiếng anh là: Accidental Death And Dismemberment Rider
 3. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn tiếng anh là: Accidental Death Benefit
 4. Bảo hiểm nhân thọ có thể điều chỉnh tiếng anh là: Adjustable Life Insurance
 5. Bảo hiểm vượt tổng mức bồi thường tiếng anh là: Aggregate Stop Loss Coverage
 6. Bảo hiểm từ kỳ tái tục hàng năm tiếng anh là: Annual Renewable Term (ART) Insurance ­ Yearly
 7. Người yêu cầu bảo hiểm tiếng anh là: Applicant
 8. Điều khoản chuyển nhượng tiếng anh là: Assignment Provision
 9. Bảo hiểm chi phí y tế cơ bản tiếng anh là: Basic Medical Expense Coverage
 10. Người thụ hưởng tiếng anh là: Beneficiary
 11. Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm tiếng anh là: Benefit Schdule
 12. Phí đóng theo đầu người tiếng anh là: Capitation
 13. Giấy chứng nhận bảo hiểm tiếng anh là: Certificate Of Insurance
 14. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tiếng anh là: Critical Illness Coverage (CI)

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: