Hưu mất sức từ năm 1990, mức hưởng 2,6tr sau khi điều chỉnh hưu được bao nhiêu?

Bạn đọc có mail : tranthanhbinhhb20xx@gmail.com thắc mắc như sau: .Tôi hiện nay hưởng 2,616,500 đồng, với quyết định nghỉ mất sức từ năm 1990 . Như vậy đợt tăng từ 01-7-2023 tôi sẽ được tổng cộng là bao nhiêu?

Tuvanbhxh xin tư vấn cho bạn như sau

1 – Xác định có thuộc trường hợp được điều chỉnh lương hưu và mức điều chỉnh?

Với trường hợp hưởng hưu của bạn, theo Điểm C, Khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP bạn thuộc trường hợp được điều chỉnh tăng lương hưu.

Về mức điều chỉnh được quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định 42/2023/NĐ-CP:

– Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Như vậy, bạn đã hưởng hưu từ năm 1990 nên đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, nên đợt điều chỉnh này bạn sẽ được điều chỉnh tăng 12,5% trên mức lương đang hiện hưởng. Cụ thể mức tăng thêm là: 2,616,500 x 1,125 =  2,943,563 đồng. Tiền lương hưu sau khi điều chỉnh là 2,943,563 đồng.

2 – Mức lương hưu được hưởng sau điều chỉnh

Tuy nhiên theo Khoản 2 Điều 2 có quy định thêm như sau: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này, có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Do bạn hưởng hưu mất sức trước năm 1995 và mức lương hưu sau khi điều chỉnh là 2,943,563 đồng, thấp hơn 3,000,000 đồng nên căn cứ quy định trên bạn được điều chỉnh 3,000,000 đồng.

Tổng kết, sau khi căn cứ vào các quy định theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, mức lương hưu của bạn sẽ được điều chỉnh tăng thành 3,000,000 đồng/tháng, xin thông tin đến bạn.

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 4 ý kiến cho bài viết

  1. Hoàng Minh Cường

    - Edit

    Tôi đang hưởng lương hưu là 2373900 từ ngày 1/6/2022 vậy sau 1/7/2023 tôi được bao nhiêu?

  2. Tôi nghi 5/2021 Lãnh lương thất nghiệp đến tháng 5/2022 tháng 6/2022 lãnh lương hưu 2,100.000đ hỏi sau điều chỉnh lương hưu năm 2023 này tôi lên được bao nhiêu

Comments are closed.