Làm sao đăng ký VssID khi CMND hết hạn, CCCD chưa nhận được?

Bạn đọc “Đặng Hằng Mơ” gửi câu hỏi đến tuvanbhxh như sau”

Tôi muốn cài đặt VSSID để làm hồ sơ hỗ trợ thất nghiệp Covid-19 (theo Nghị quyết 116/NQ-CP), nhưng mình bị mất CMND năm ngoái và cũng hết hạn 15 năm rồi ( nay làm lại CCCD nhưng chưa lấy được). Vậy mình làm thế nào để đăng ký tài khoản VSSID được ạ! Mong được hỗ trợ!

Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo Công văn 2659/BHXH-CNTT ngày 21/8/2020. “Về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân”. Trong đó yêu cầu người đăng ký phải cung cấp CMND/CCCD để BHXH đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu đã quản lý. Bên cạnh đó trong quá trình đăng ký tài khoản VssID cũng yêu cầu người dùng đính kèm ảnh CMND/CCCD mặt trước và mặt sau. Nên trường hợp của bạn chưa lấy được CCCD thì không thể đăng ký được tài khoản VssID.

Nếu bạn thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP và bạn đang bảo lưu thời gian đóng BHTN. Thì bạn có thể tải mẫu số 04 về điền đầy đủ thông tin, sau đó gửi trực tiếp đến cơ quan BHXH, hoặc có thể gửi qua đường Bưu điện.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn