Khi nào hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN theo NQ 116?

Đã hơn nữa tháng trôi qua, kể từ khi triển khai gói hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Đã có nhiều lao động đã nhận được hỗ trợ, và cũng có nhiều người đã gửi hồ sơ chờ đến ngày nhận. Đa phần các trường hợp đã nhận và đang gửi hồ sơ đều “không gặp rắc rối” về quá trình tham gia, cũng như điều kiện hưởng (một số nhóm chỉ được xác định là được hưởng gần đây như: Đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, nghỉ thai sản, ốm đau).

Hiện tại, tuy không có số liệu thông kê nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều trường hợp vì lý do nào đó mà người lao động chưa thể nộp được hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN.

Một số lý do cơ bản mà người lao động không thể đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN là: Chưa chốt sổ BHXH, không đăng ký được VssID để đăng ký hỗ trợ…Vậy câu hỏi của nhiều người đặt ra là liệu có hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN.

thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN
Ảnh minh họa

Trong Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã có nêu rõ thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN. Cụ thể tại Điều 3, quy định về “Trình tự, thủ tục thực hiện“.

1. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

a) Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

a) Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động thuộc đối tượng khoản 1 Điều này chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định khoản 2 Điều này.

Như vậy đối với người lao động đang tham gia BHTN thì thực hiện chậm nhất đến ngày 10 tháng 11 năm 2021. Còn người đã nghỉ việc, đang bảo lưu thời gian đóng BHTN thì thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động đang tham gia BHTN thì thực hiện thủ tục đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN như người đã nghỉ việc (lập mẫu 04 trên VssID, dịch vụ công hoặc bản giấy thay vì đơn vị lập danh sách), thời gian nộp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Tôi quên mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng VssID, gọi hotline thì nhận được hướng dẫn liên hệ về BHXN Quận 1, nhưng tôi liên hệ rất nhiều lần mà không có nhân viên trả lời điện thoại. Hiện tại tôi muốn đăng ký để nhận được gói hỗ trợ BHTN nhưng không đăng nhập được, rất mong nhận được sự hỗ trợ.Trân trọng!