Tải mẫu C09-TS, phiếu đề nghị cập nhật thời gian công tác không phải đóng BHXH

Mẫu C09-TS là phiếu đề nghị cập nhật thời gian công tác không phải đóng BHXH. Mẫu C09-TS này trách nhiệm lập thuộc về phòng, tổ quản lý thu lập sau khi có kết quả thẩm định.

mẫu C09-TS

Mục đích của mẫu này C09-TS này là cập nhật thời gian công tác hưởng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995 của người tham gia vào cơ sở dữ liệu.

Mẫu C09-TS chi tiết ở trên và nhấn chữ “Tải về máy” để tải mẫu.

Hướng dẫn lập mẫu C09-TS.

Cột 1, Cột 2:ghi khoảng thời gian được cộng nối thời gian công tác tính hưởng BHXH từ tháng năm đến tháng năm của người tham gia.

Cột 3: Số tháng cộng nối tương ứng với khoảng thời gian ghi tại cột 1, 2

Cột 4: Ghi cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề; công việc, tên đơn vị, nơi làm việc tương ứng với thời gian ghi cộng nối hoặc ghi chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995 đã được phê duyệt.

Cột 5:mức tiền lương theo nghạch bậc, chức vụ, hợp đồng tương ứng.

Cột 6, 7, 8, 9, 10 tương ứng ghi các mức phụ cấp khu vực, chức vụ, thâm niên, phụ cấp khác nếu có.

Cột 11 ghi lý do cộng nối, điều chỉnh. Ví dụ: Cộng nối thời gian công tác trong quân đội/giáo viên mầm non/ Điều chỉnh chức danh nghề theo…

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn