Tải Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung quy trình thu, quản lý sổ, thẻ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam và sửa đổi, bổ sung điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam.

Quyết định số 490/QĐ-BHXH
Quyết định số 490/QĐ-BHXH ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2023

Ngoài sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, Quyết định còn bãi bỏ, bổ sung một số mẫu biểu cụ thể như sau:

+ Bổ sung 28 biểu mẫu (Mục I Phụ lục V).

+ Sửa đổi, bổ sung 02 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH (Mục II Phụ lục V).

+ Sửa đổi, bổ sung 31 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH (Mục III Phụ lục V).

+ Bãi bỏ 18 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH (Mục IV Phụ lục V).

+ Bãi bỏ 02 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH (Mục V Phụ lục V).

Quyết định Quyết định số 490/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023; các khoản 9 Điều 2, khoản 2 Điều 3 của Quyết định thực hiện tại thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai phần mềm.

Bãi bỏ Quyết định số 1188/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tải Quyết định số 490/QĐ-BHXH

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
Quyết định số 490/QĐ-BHXH28/3/202301/4/2023

Tải mẫu biểu kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH.

Tên mẫuĐịnh dạngDung lượngTải về
Các mẫu kèm theo QĐ 490.Zip2,21MB

Chia sẽ bài viết:

Một ý kiến cho bài viết “Tải Quyết định số 490/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung quy trình thu, quản lý sổ, thẻ

Comments are closed.