Sắp tới người lao động rút BHXH 1 lần sẽ giảm 1/2 mức hưởng?

Theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015. Thì người tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi hội tụ các điều kiện :

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

rút bhxh 1 lần
Sẽ có quy định mới về trường hợp rút BHXH 1 lần

Nghị quyết cũng quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Có thể thấy quy định nhận BHXH 1 lần rất thoáng, do đó hiện nay rất nhiều trường hợp người tham gia nhận BHXH 1 lần khi nghỉ việc sau 1 năm, mà không đóng tiếp để hưởng chế độ Hưu trí sau này.

Điều này mất đi ý nghĩa vì an sinh xã hội của BHXH. Vì khi nhận BHXH 1 lần chỉ giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt, nhưng về sau người tham gia sẽ không được hưởng chế độ Hưu trí hàng tháng, hưởng BHYT Hưu trí trong quá trình hưởng, mất nguồn thu nhập ổn định khi về gia, làm tăng gánh nặng cho ngân sách Nhà nước vì phải trợ cấp….

Để giảm tình trạng người lao động nhận BHXH 1 lần, thì vừa qua đã có nhiều phương pháp tuyên truyền để hạn chế tình trạng người lao động rút BHXH 1 lần. Đã có một số dự Luật được đưa ra:

Định hướng sửa luật vẫn giữ quy định cho phép người lao động rút BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc từ 1 năm trở lên nhưng không đóng tiếp, thay vì không cho phép người lao động rút BHXH một lần. Tuy nhiên, luật có thể đưa ra các lựa chọn khác nhau giữa rút BHXH một lần ngay hoặc để tới khi hết tuổi lao động mới rút.

Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất, nếu người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu, sau 1 năm nghỉ việc không tham gia BHXH và đề nghị hưởng BHXH 1 lần thì mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH bằng 1 tháng tiền lương bình quân tính đóng BHXH. Trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng hoặc người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, ra nước ngoài để định cư hợp pháp, được hưởng BHXH 1 lần với mức hưởng trong trường hợp này được tính mỗi năm tham gia BHXH bằng 2 tháng lương bình quân tính đóng BHXH.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: