Điều kiện hưởng chế độ ốm đau 2020 và những trường hợp không được hưởng

Khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc nhưng không may bị ốm đau phải nghỉ việc, lúc này thì bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên trong một số trường hợp người lao động sẽ không hưởng được chế độ này. Dưới đây là một số điều kiện mà người lao động khi tham gia BHXH cần chú ý để đảm bảo hưởng đầy đủ quyền lợi của mình.

chế độ ốm đau 2020

Để hưởng chế độ ốm đau 2020 thì người lao động cần thỏa mãn những điều kiện sau: (Theo điều 25 của Luật BHXH số 58/2014/QH13).

  • 1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
  • 2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Những lưu ý khi hưởng chế độ ốm đau 2020

  • Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
  • Trong thời gian hưởng chế độ ốm đau người lao động sẽ không hưởng lương tại đơn vị.
  • Người la động nghỉ ốm đau 2020 từ 14 ngày trở lên thì tháng đó không được tính là thời gian tham gia BHXH (Theo khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 . Quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.)

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn