Cùng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH TN có được hưởng chế độ nặng nhọc, độc hại?

Bạn đọc tên Nga và Tiến có địa chỉ mail bietdoibaoth…@gmail.com, vulinhti….@gmail.com có cùng nội dung hỏi như sau: Tôi đóng BHXH bắt buộc 16 năm ( thuộc Công việc nặng nhọc độc hại). Sau đó đóng thêm 05 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bây giờ tôi 55 tuổi (là nam), vậy khi nào tôi được hưởng hưu?.

TUVANBHXH trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn một số nội dung như sau:

1 – Tham gia BHXH bắt buộc trước, tham gia BHXH tự nguyện sau có được hưởng chế độ công việc nặng nhọc độc hại?

Căn cứ vào b, Khoản 2, Điều 5 của Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội”.

Đối chiếu với thông tin bạn cung cấp, bạn chỉ đóng BHXH bắt buộc 16 năm, nên không đủ điều điện để hưởng hưu theo Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

Lưu ý thêm: Như vậy có được hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động (đi giám định). Theo như quy định trên bạn không đủ điều kiện để hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động.

2 – Khi nào được hưởng hưu?

Căn cứ theo Điều 4 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định độ tuổi nghỉ hưu. Năm 2022 đối với lao động nam là 60 tuổi 6 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến năm 2028 là 62 tuổi. Như vậy bạn phải đợi đến năm bạn đủ 62 tuổi để làm thủ tục nhận lương hưu theo quy định.

Trên đây là những nội dung chúng tôi tư vấn cho bạn, nếu còn điểm nào chưa rõ xin mời bạn để lại nhận xét dưới bài viết.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: