Tải mẫu C18-TS phiếu đề nghị gộp sổ BHXH (hiệu lực từ 01/5/2020)

Mẫu C18-TS được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 03 năm 2020 của BHXH Việt Nam.Trách nhiệm lập mẫu C18-TS này thuộc về phòng/Tổ cấp sổ, thẻ. Download mẫu C18 về máy Tên mẫu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về C18-TS 27/03/2020 01/05/2020 Download Những trường hợp cần phải lập mẫu C18-TS này: Đối với hồ sơ cộng nối…

Tải mẫu D02-LT theo QĐ 1040/QĐ-BHXH (định dạng word và excel)

Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH được BHXH Việt Nam ngày 18 thán 08 năm 2020 đang làm cho các bạn kế toán bối rối. Mẫu D02-LT này dùng để thay thế mẫu D02-TS ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và mẫu này được thêm nhiều cột hơn mẫu D02-TS trước đó. Mẫu D02-LT dùng để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều…

Tải mẫu 14-HSB theo QĐ 166/QĐ-BHXH, đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần 2020

Nếu bạn là công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp hay bất kỳ ai tham gia BHXH nhưng vì một lý do nào đó mà bạn ngừng tham gia, nếu thỏa mãn những điều kiện để hưởng BHXH 1 lần thì bạn sẽ phải sử dụng đến mẫu 14-HSB theo QĐ 166/QĐ-BHXH. Tên mẫu biểu Ngày ban hành Ngày hiệu lực…

Tải mẫu D05-TS theo QĐ 505, danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05-TS theo QĐ 505/QĐ-BHXH dùng để đại lý thu lập danh sách những người tham gia BHXH tự nguyện, nói tóm gọn mẫu D03-TS dùng để lập danh sách đối tượng chỉ tham gia BHYT, còn mẫu D05-TS thì ngược lại dùng để lập các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. So với mẫu theo Quyết định 595 thì mẫu lần này có…

Tải mẫu TK3-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH, tờ khai đơn vị tham gia BHXH,BHYT

Nếu mẫu TK1-TS dùng để người tham gia BHXH, BHYT kê khai các thông tin hoặc dùng để điều chỉnh thông tin tham gia thì mẫu TK3-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH là mẫu dành để đơn vị kê khai các thông tin của mình khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị, khi di chuyển địa…

Tải mẫu 01B-HSB theo QĐ 166 để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức…

Nếu mẫu D02-TS là mẫu dành để đơn vị lập khi tăng, giảm lao động, điều chỉnh chức danh, mức đóng cho người lao động thì mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 /QĐ-BHXH dùng để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị. Ngoài ra đây cũng là mẫu dùng để…

Tải mẫu D02-TS theo QĐ 505, mẫu được áp dụng từ tháng 05/2020

Mẫu D02-TS theo QĐ 505 là mẫu để đơn vị đăng ký mới lao động; truy thu mức đóng, truy thu thời gian tham gia, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị. D02-TS theo QĐ 505 là mẫu biểu thường sử dụng đối với các đơn vị nhiều lao động, thường…

Tải mẫu D03-TS theo QĐ 505/QĐ-BHXH và mẫu C17-TS

Mẫu D03-TS là mẫu kê khai các thông tin của người chỉ tham gia BHYT để thu, cấp thẻ BHYT, như đối tượng hộ gia đình, học sinh, người cao tuổi, bảo trợ xã hội….Đây là mộ mẫu biễu rất quan trọng cho các đại lý thu BHYT, cán bộ phụ trách lập danh sách đối tượng chỉ tham gia BHYT ở các trường học,…

Download tờ khai TK1-TS theo Quyết định 505. Được áp dụng từ 05/2020

Mẫu tờ khai TK1-TS dùng để người lao động kê khai các thông tin khi tham gia mới, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT. Ngoài ra mọi đề nghị điều chỉnh hay các yêu cầu khác đều sử dụng mẫu TK1-TS này. Vừa qua BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH để sữa đổi, bổ sung Quyết định 959/QĐ-BHXH, trong đó…