Chính thức! Người đang hưởng hưu sẽ nhận 02 tháng lương 1,2/2024 cùng kỳ chi trả 01/2024.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được nhận 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01 và tháng 02 năm 2024vào kỳ chi trả của tháng 01/2024.

Xem Công văn 4210/BHXH-TCKT

Đó là nội dung trong Công văn số 4210/BHXH-TCKT mà BHXH ban hành gửi cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Do dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2024 từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024, nên để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 như sau:

1. BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2024 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).
2. Yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh:
– Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2024, xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024 đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người
hưởng.
– Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2024.
– Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
– Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả; yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01 và tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01 năm 2024.
– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,… để tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện
nhất.
3. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng
tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2024 trong kỳ chi trả tháng 01 năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.

Do đó khi đến kỳ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2024, người thụ hưởng nên kiểm tra đầy đủ thông tin số tiền được nhận để đối chiếu có đầy đủ hay không.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: