Trường hợp thân nhân người tham gia BHXH được hưởng tử tuất một lần

Bạn đọc hỏi: Cho mình xin hỏi về các trường hợp người thân được hưởng trợ cấp tuất một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc?

Tuvanbhxh thông tin đến bạn như sau:

Chế độ tử tuất là 01 trong 05 chế độ của BHXH bắt buộc, Nếu không may người tham gia BHXH qua đời thì phần BHXH đã đóng sẽ không bị mất đi mà thân nhân của người tham gia sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Cụ thể bạn đọc đang hỏi là chế độ tử tuất một lần nếu thuộc trong các trường hợp sau đây:

hưởng tuất một lần
Trường hợp thân nhân được hưởng chế độ tử tuất một lần

1- Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật BHXH số 58. “Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Đang hưởng lương hưu; Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Tóm lại là người tham gia BHXH phải dưới 15 năm

2- Người tham gia thuộc trường hợp 1 nêu trên (đã đóng BHXH trên 15 năm) nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật BHXH.

3- Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật BHXH số 58 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

4- Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật BHXH thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Theo đó, tại Khoản 6 Điều 3 Luật BHXH năm 2014 thì thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

    1. Tiền mai táng phí hiện tại là 10 tháng lương cớ sở (1,490,000) = 14,900,000 đồng bạn nhé

Comments are closed.