Chế độ tử tuất 1 lần khi tham gia BHXH dưới 12 tháng

Một bạn độc giả đã gửi câu hỏi đến website tuvanbhxh với nội dung: “Vợ tôi tham gia BHXH bắt buộc tại công ty với tổng thời gian là 08 tháng (từ tháng 12/2019 – 07/2020, đến 05/08/2020 thì vợ tôi không may qua đời. Vậy tôi được hưởng gì từ quá trình tham gia BHXH của vợ tôi? Tôi được hưởng chế độ tử tuất 1 hay hàng tháng?

Chế độ tử tuất 1
Tham gia BHXH dưới 12 tháng mà chết thì thân nhân nhận được bao nhiêu tiên?

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Bạn sẽ nhận được tối thiểu là 03 tháng lương bình quân đóng BHXH. Vì sao? xin mời bạn xem chi tiết.

Theo điểm điểm a, khoản 1, điều 66 của Luật BHXH số 58 có quy định người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng, mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH chết. “Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH số 58 đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên”.

Ngoài ra theo Điều 67 của Luật BHXH những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật BHXH thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
b) Đang hưởng lương hưu;
c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

cách tính Chế độ tử tuất 1

Đối chiếu với những quy định trên do vợ bạn có quá trình tham gia chưa đủ 12 tháng => dưới 15 năm nên nếu bạn sẽ không nhận được tiền mai táng phí 01 lần (10 tháng lương cơ sở) và các thân nhân cũng không thuộc diện để nhận hàng tháng mà chỉ có thể nhận chế độ tử tuất 1.

Vậy mức nhận trợ cấp tuất một lần như thế nào?

Theo điều 70 của luật bhxh có quy định mức hưởng chế độ tử tuất 1” Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.”

=> Như vậy bạn sẽ nhận được tối thiểu là 03 tháng lương bình quân đóng BHXH.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: