Bộ câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ BHXH 2021

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành Bảo hiểm xã hội sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm kiến thức về BHXH, từ các định nghĩa, nguyên tắc, các chế độ, quy định chi tiết hưởng. Các câu hỏi dựa vào Luật hợp nhất BHXH số 50/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội

1. Thời gian hưởng chế độ ốm đau làm việc trong điều kiện bình thường quy định như thế nào?

 
 
 
 

2. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai?

 
 
 
 

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ?

 
 
 
 

4. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ?

 
 
 
 

5. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

 
 
 
 

6. Thời gian hưởng chế độ ốm đau làm việc trong điều kiện bình thường quy định như thế nào?

 
 
 
 

7. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội?

 
 
 
 

8. Ông A nghỉ Hưu trong năm 2021 làm việc trong điều kiện bình thường thì mức hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với bao nhiêu năm đóng BHXH?

 
 
 
 

9. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau?

 
 
 
 

10. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động để hưởng được trợ cấp 1 lần khi tai nạn lao động?

 
 
 
 

11. Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

 
 
 
 

12. Điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện làm việc bình thường trước 01/01/2021?

 

 
 
 
 

13. Mức trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động?

 
 
 
 

14. Đâu không phải là nguyên tắc bảo hiểm xã hội ?

 
 
 
 

15. Trường hợp nào không được hưởng chế độ ốm đau ?

 
 
 
 

16. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản?

 
 
 
 

17. Bảo hiểm xã hội bắt buộc?

 
 
 
 

18. Thời gian hưởng chế độ ốm đau làm việc trong điều kiện bình thường quy định như thế nào?

 
 
 
 

19. Quỹ bảo hiểm xã hội?

 
 
 
 

20. Bảo hiểm xã hội là ?

 
 
 
 

21. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động trong điều kiện bình thường từ năm 2021?

 
 
 
 

22. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động?

 
 
 
 

23. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau quy định như thế nào?

 
 
 
 

24. Mức trợ cấp mai táng là?

 
 
 
 

25. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai?

 
 
 
 

26. Điều kiện hưởng hưu khi có đủ15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên?

 
 
 
 

27. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

 
 
 
 

28. Trường hợp nào sau đây không hưởng được chế độ thai sản?

 
 
 
 

29. Bảo hiểm xã hội tự nguyện?

 
 
 
 

30. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu khi số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 của 30

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: