Tôi thuộc trường hợp nghỉ việc không lương. Vậy từ thời điểm nộp đơn đến khi tôi nhận tiền của nghị quyết 68 là bao lâu?

Bạn đọc có tên “Khởi” hỏi: Tôi thuộc trường hợp nghỉ việc không lương. Vậy từ thời điểm nộp đơn đến khi tôi nhận tiền của nghị quyết 68 là khoảng bao lâu?.

Tuvanbhxh trả lời:

Căn cứ theo Nghị quyết 126/NQ-CP, nếu bạn nghỉ việc không lương tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.”

Về thời hạn giải quyết. Theo Điều 15 và Điều 16 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định thủ tụ và trình tự thực hiện như sau:

Điều 15. Hồ sơ đề nghị

1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định này.

Điều 16. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Một số thông tin xin gửi đến bạn.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Cho e hỏi về NQ 116 ạ!Mình là NLĐ cắt hợp đồng từ 31/08/2021 và chốt tờ rời tới tháng 8/2021,trong tháng 9/2021 là không đóng bảo hiểm nữa?Nhưng do kế toán giảm trừ trên hệ thống tháng 10/2021.Vậy mình có thuộc đối tượng NQ 116 k?Cảm ơn ạ!

    1. Trường hợp của bạn nếu chưa đăng ký nhận trợ cấp BHTN (hoặc đã làm thủ tục nhận còn tháng bảo lưu) thì được nhận nhé