Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 của tỉnh Kiên Giang

Lịch học của học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được dời lại vào ngày 20/09/2021. Vào đầu mỗi năm học, thì phần Bảo hiểm y tế học sinh là một phần quan trọng bên cạnh hồ sơ nhập học, học phí…. Bảo hiểm y tế học sinh luôn được các trường triển khai cùng với học sinh phí cũng như các khoản thu khác.

Nhằm tạo thuận tiện cho việc triển khai chinh sách BHYT học sinh, cũng như để quý phụ huynh nắm rõ về mức thu. Ngày 18 tháng 08 năm 2021, BHXH tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo 1944/TB-BHXH. “Về việc mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022”.

Căn cứ Khoản C, Điều 8, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT). Thì học sinh được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng là 30%.

Tuy nhiên tỉnh Kiên Giang được HĐND tỉnh hỗ trợ thêm 10% nữa theo Nghị quyết số 503/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên (HSSV) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến hết năm 2021.

Do đó số tiền đóng BHYT học sinh có hộ khẩu trong tỉnh Kiên Giang được tính thành 02 phần:

  • Đối với HSSV có hộ khẩu trong tỉnh: Từ tháng 10, 11, 12 năm 2021: HSSV đóng 60%, Ngân sách hỗ trợ 40% trên tổng mức đóng; từ tháng 01/2022 trở đi, HSSV đóng 70%, Ngân sách hỗ trợ 30% trên tổng mức đóng.
  • Đối với HSSV có hộ khẩu ngoài tỉnh: HSSV đóng 70%, Ngân sách hỗ trợ 30% trên tổng mức đóng.

Cụ thể số tiền đóng như sau:

I. TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BHYT CỦA HSSV

bảo hiểm y tế học sinh

II. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG BHYT HSSV

mức đóng bảo hiểm y tế học sinh

Ghi chú:

  • Tổng mức đóng (HSSV đóng + Ngân sách hỗ trợ) theo phương thức:
  • 03 tháng: 201.150 đồng/học sinh;
  • 06 tháng: 402.300 đồng/học sinh;
  • 12 tháng: 804.600 đồng/học sinh.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: