Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 của tỉnh Kiên Giang

Lịch học của học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được dời lại vào ngày 20/09/2021. Vào đầu mỗi năm học, thì phần Bảo hiểm y tế học sinh là một phần quan trọng bên cạnh hồ sơ nhập học, học phí…. Bảo hiểm y tế học sinh luôn được các trường triển khai cùng với học sinh phí cũng như các khoản thu…

Đăng ký mua Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tỉnh Kiên Giang ở đâu?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Các quy định về chính sách Bảo hiểm xã hội tự…

Website đăng ký tiếp nhận người Kiên Giang trở về địa phương do dịch Covid-19

Cũng như các tỉnh miền tây khác, tỉnh Kiên Giang cũng có Kế hoạch tiếp nhận người dân từ TP Hồ Chí Minh về địa phương. Đối tượng được đón về là giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động có hộ khẩu thường trú tại Kiên Giang đang học tập, công tác, làm việc và lao động tại thành phố Hồ Chí…