Tham gia BHTN đến tháng 09/2021. Công ty nợ BHTN từ 2019, có nhận được hỗ trợ NQ116?

Bạn đọc Phạm Thị Lệ hỏi. Kính gửi: Ban biên tập tư vấn BHXH

Tôi tham gia BHXH trên 20 năm. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ năm 2015 đến T09/2021 là 6 năm 9 tháng. Hiện tai Công ty tôi đã nợ tiền BHXH từ năm 2019 đế tháng 09/2021. Vậy, tôi có được hưởng chế độ hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo NQ116/NQ-CP không?. Nhờ giải đáp câu hỏi giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.

TuvanBHXH trả lời.

Căn cứ vào Điều 1, của Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về xác định đối tượng được hỗ trợ quy định (xin trích dẫn điểm cần thiết).

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

a) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

b) Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo như nội dung bạn trình bày thì tính đến tháng 09/2021 bạn vẫn còn đang tham gia BHTN. Do đó theo quy định bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết 116/NQ-CP.

Tuy nhiên Công ty đã nợ BHXH, BHTN từ năm 2019 đến nay, thì khi xác định số tháng BHTN sẽ được tính từ năm 2015 đến năm thời điểm nợ (2019). Số tháng cụ thể bạn xem trên mẫu 01 của cơ quan BHXH gửi về Công ty.

Ngoài ra bạn có thể tra cứu trên Công thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt nam để biết mình có thuộc đối tượng nhận hỗ trợ hay không.

Lưu ý: số tháng trên đây là số tháng tham gia có nghĩa là tính đến thời điểm hiện tại, như đã đề cập ở trên, khi giải quyết thì giải quyết theo số tháng được xác nhận, (số tháng được công ty đóng đầy đủ).

Xin thông tin đến bạn!

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: