Lao động đang nghỉ không lương, công ty vẫn hoạt động 3 tại chổ có được hưởng hỗ trợ theo NQ 68?

Bạn đọc Nguyễn Hữu Trí hỏi: Tôi làm việc trong công ty tư nhân. Do dich Covid 19 nên tôi được công ty cho nghỉ việc không lương từ 17/06/2021 đến 11/10/2021. Nhưng công ty vẫn hoạt động 3 tại chổ. Xin hỏi trường hợp của tôi có được trợ cấp theo nghị quyết 68 không? Và cơ quan nào chi trả? Làm hồ sơ ra sao ? Chân thành cám ơn@

Tuvanbhxh trả lời

Căn cứ chương IV của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP. “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG“. Cụ thể Điều 13 quy định đối tượng, điều kiện hưởng như sau:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Như vậy, Công ty bạn vẫn đang hoạt động nên bạn không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP mặc dù bạn đang nghỉ không lương. Tuy nhiên bạn có thể làm thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Xin cho hỏi công ty cho tôi nghĩ vì dịch từ 12/5/2021. Đến giờ công ty cũng không trả lương tháng 5 . Vậy tôi có thể nhận gói hỗ trợ nào.

    1. Như bạn trình bày, thì bạn có thể nhận được hỗ trợ theo Nq 116, Nếu công ty vẫn chưa cắt hợp đồng với bạn thì công ty sẽ lầm mẫu 02 gửi cho BHXH để nhận được hỗ trợ!

Comments are closed.