Đóng BHXH 22 năm thì có được hưởng lương hưu ngay hay không?

Bạn đọc hỏi: Mình là nữ, năm nay 53 tuổi, là nhân viên nhân phòng và đã đóng BHXH được 22 năm rồi. Mình dự định cuối năm nay nghỉ việc luôn, như vậy thì mình có thể hưởng lương hưu hay không? .

Tuvanbhxh thông tin đến bạn:

Đối với trường hợp của bạn, Căn cứ Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

c) NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao”.

đóng bhxh 22 năm
Đóng BHXH 22 năm khi nghỉ việc có được hưởng hưu ngay – ảnh minh họa

Theo đó tuổi nghỉ hưu của Lao động hiện thực hiện theo Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

“2. Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”.

Căn cứ theo bảng tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu thì tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh như sau:

+ Tuổi nghỉ hưu của NLĐ Nam trong năm 2023 trong điều kiện lao động bình thường là: 60 tuổi 9 tháng.

+ Tuổi nghỉ hưu của NLĐ Nữ trong năm 2023 trong điều kiện lao động bình thường là: 56 tuổi.

Như vậy, nếu cuối năm nay bạn nghỉ việc thì bạn không được hưởng lương hưu ngay vì chưa đáp ứng điều kiện đủ về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong năm 2023 (bạn đã đáp ứng về điều kiện cần là khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên). Bạn có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH khi chị đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: