Đã điều chỉnh CMND/CCCD trên VssID có cần chỉnh trên sổ BHXH giấy?

Bạn “Lê Thị H” gửi câu hỏi đến tuvanbhxh.net như sau: Cho em hỏi nếu đổi thông tin từ CMND sang CCCD thành công trên VssID, vậy ở trên sổ bảo hiểm giấy còn ghi số CMND thì có ảnh hưởng gì đến thủ tục sau này không ạ?.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi: Trường hợp của bạn tuvanbhxh xin tư vấn như sau:

Theo Điều 96 của Luật BHXH số 58/2014/QH13, thì: “Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này”

Hiện nay chưa có văn bản nào chính thức sử dụng app VssID thay cho sổ BHXH giầy. Do đó cho dù bạn đã điều chỉnh CMND thành CCCD trên VssID thì bạn cũng nên làm thủ tục điều chỉnh trên sổ BHXH giấy.

Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 08 năm 2021, Trung tâm công nghệ BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 1705/CNTT-PM. “V/v triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân”.

Theo đó, trường hợp thay đổi thông tin không bao gồm các thông tin Họ tên, Giới tính, Ngày sinh (không liên quan đến cấp lại sổ BHXH và thẻ BHYT) được hướng dẫn thực hiện như sau:

Bước 1: Cá nhân thay đổi các thông tin tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Hệ thống tạo hồ sơ điều chỉnh thông tin (Mẫu số 01), gửi về cơ quan BHXH mà cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ (Mẫu số 01):

– Thay đổi địa chỉ liên hệ: Hệ thống tự động phê duyệt.

– Thay đổi địa chỉ email: Hệ thống tự động phê duyệt nếu email chưa tồn tại trong hệ thống.

– Thay đổi số điện thoại: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại hiện tại và số điện thoại mới (thay đổi), nếu nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ tự động phê duyệt và cập nhật thay đổi số điện thoại.

– Thay đổi ảnh cá nhân; Số CCCD/CMND/Hộ chiếu; ảnh mặt trước, mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu, ảnh giấy khai sinh:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, Cán bộ thực hiện phê duyệt hồ sơ, hệ thống cập nhật điều chỉnh thông tin tài khoản GDĐT (ảnh cá nhân; Số CCCD/CMND/Hộ chiếu; ảnh mặt trước, mặt sau CCCD/CMND/Hộ chiếu; ảnh giấy khai sinh).
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ từ chối hồ sơ và ghi rõ lý do.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: