BHXH TP Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2023

Với việc dịp tết Dương lịch 2023, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày. Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023, do đó lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại BHXH thành phố Hồ Chí Minh sẽ có điều chỉnh so với các kỳ chi trả thông thường.

lịch chi trả lương hưu
BHXH TP Hồ Chí Minh thôn báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2023

Cụ thể, ngày 29 tháng 11 năm 2022, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 8091/BHXH-KHTC gửi đến Bưu điện TP.HCM, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2023. Theo văn bản thì lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01/2023 như sau:

– Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến ngày 19/01/2023 (dự kiến lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2023 bắt đầu từ ngày 20/01/2023).

– Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến ngày 04/01/2023.

BHXH TP.HCM đề nghị Bưu điện TP.HCM, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 12/2022.

Trường hợp BHXH Việt Nam có thay đổi kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2023, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thông báo bằng văn bản. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch tài chính) để phối hợp, xử lý./.

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả. Thông thường các kỳ chi trả của tháng cuối năm sẽ là 02 tháng. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có thông tin này từ BHXH Việt Nam nên BHXH TP Hồ Chí Minh đang thực hiện như thông báo trên.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: