Có thể nhận BHXH một lần không cần chờ sau một năm nếu mắc bệnh hiểm nghèo!

Trong các trường hợp rút BHXH một lần không cần chờ sau một năm. Thì điều kiện người lao động bị mắc các bệnh hiểm nghèo là điều kiện mà không ai mong muốn. Tuy nhiên nếu không may rơi vào trường hợp xấu nhất thì người lao động cần quan tân đến điều kiện để nhận BHXH một lần ngay không cần chờ sau 12 tháng như quy định.

nhận BHXH một lần không cần chờ sau một năm
“Đã mở” thêm điều kiện nhận BHXH một lần khi NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo

Đối với quy định cũ tại Điều 4, Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm:

1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Tuy nhiên theo quy định mới tại Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa đổi về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần ngay so với quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Cụ thể, người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh làm suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng BHXH một lần nếu thuộc 01 trong 02 diện sau:

– Thứ nhất, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

– Thứ hai, Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

Như vậy, điều kiện để rút BHXH một lần không cần chờ sau một năm đã được “thoáng hơn” so với trước. Chỉ cần người lao động cung cấp đủ hồ sơ chứng minh các bệnh nêu trên không cần “đến mức” không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động cá nhân.

Có thể thấy quy định này phù hợp với thực tế, bởi khi không may mắc vào các bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì không còn lý do gì để chờ sau 12 tháng mới nhận BHXH 1 lần, thay vào đó nên để người lao động nhận số tiền đó để chăm lo cho sức khoẻ của mình.

Chia sẽ bài viết: