Quá 03 tháng không nhận bảo hiểm thất nghiệp có bị “mất trắng” thời gian đóng?

Khi người lao động có một số lý do nên không nhận bảo hiểm thất nghiệp khi không có việc làm hoặc nhận trễ hơn thời gian, theo quy định của Bảo hiểm xã hội là 03 tháng. Vậy thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đó liệu có bị mất đi hay sẽ được cộng dồn cho lần sau hay không?

không nhận bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian không nhận bảo hiểm thất nghiệp có bị mất?

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm 2013 nêu rõ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo trên thì cơ quan BHXH chỉ giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Vậy sau thời hạn này, quyền lợi hưởng trợ cấp của người lao động sẽ ra sao?

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Như vậy thì thời gian sau 03 tháng, người lao động không nhận bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu để tính vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo chứ không bị mất đi.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn

Hiện có 5 ý kiến cho bài viết

 1. DƯƠNG THỊ NGỌC MINH

  - Edit

  Reply

  Cho em hỏi em làm công ty ấn độ dương em đã nộp đơn xin nghỉ việc theo quy định ngày 1 tây tháng 6 nhưng công ty hẹn em đến 27tây tháng 7 lên lấy giấy quyết định nhưng giảng cách xã hội ở thốt nốt tỉnh cần thơ không cho tôi qua long xuyên đến ngày 20 tháng 10mới lên lấy giấy quyết định ở công ty nam việt nhưng bảo hiểm thất nghiệp không được lãnh vậy em phải làm sao

  1. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày quyết định nghỉ việc có hiệu lực thì quá hạn đăng ý BHTN bạn nhé. Thơi gian đó của bạn được bảo lưu, về sau có làm việc nơi khác sẽ được cộng vào. Hiện tại bạn có thể làm hồ sơ để hưởng hỗ trợ theo NQ 116 nhé.

  2. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày quyết định nghỉ việc có hiệu lực thì quá hạn đăng ký BHTN bạn nhé. Thơi gian đó của bạn được bảo lưu, về sau có làm việc nơi khác sẽ được cộng vào. Hiện tại bạn có thể làm hồ sơ để hưởng hỗ trợ theo NQ 116 nhé.

 2. Cho em hỏi .em nghỉ công ty và đã nộp đơn xin nghỉ việc.theo quy định thì ngày 19 tháng 6 công ty sẽ trả sổ bhxh cho em.nhưng do công ty nghỉ dịch từ 15 tháng 6 nên em không nhận được sổ.giờ em nhận được sổ bhxh thì đã qua thời hạn 3 tháng để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp.vậy làm sao e để e có thể nhận được bhtn khi đã quá 3 tháng như quy định

  1. Quá thời gian quy định thì thời gian đó sẽ được bao lưu, không có cách nào để nhận bạn nhé. Nếu sau này bạn có tham gia bhtn nơi khác thì sẽ được cộng dồn và khi nghỉ nếu đủ điều kiện hưởng bhtn thì được hưởng tổng thời gian tham gia.