Ngừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được rút BHXH một lần hay không?

Khi người lao động ngừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, liệu họ có được rút bảo hiểm xã hội một lần hay không? Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ giúp người lao động có thu nhập ổn định khi về già, nhưng nhiều trường hợp không thể chờ để nhận lương hưu mà muốn lấy BHXH một lần luôn. Quy định về trường hợp này sẽ như thế nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức do người tham gia tự đóng, không giống như Bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia được người sử dụng lao động đóng 01 phần mức đóng. Nhưng về chế độ thì chỉ 02 chế độ chính là Hưu trí, tử tuất và chế độ BHXH 01 lần giống như Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều kiện hưởng BHXH một lần khi tham gia Bảo hiểm tự nguyện:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 77, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện được rút một lần nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đủ điều kiện về tuổi theo quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;
  • Ra nước ngoài để định cư;
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó thì cũng theo quy định tại  Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 về chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động như sau:

  • Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Do đó người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn được rút BHXH một lần khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần:

Trường hợp đóng BHXH tự nguyện chưa đủ 01 năm:

Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn cụ thể cách tính tiền BHXH một lần mà người lao động tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Mức hưởng BHXH một lần của người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp đóng BHXH từ nguyện từ đủ 01 năm trở lên thì mức hưởng được quy định như sau:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Qua trên là dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như mức hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên, người lao động nên cân nhắc về việc rút BHXH một lần vì sẽ làm cho người lao động mất các quyền lợi về sau cũng như các chế độ tử tuất.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn