Tham gia BHXH tự nguyện rồi đi làm công ty đóng BHXH bắt buộc có được không?

Trước khi đi làm, người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một thời gian sau đó đi làm ở công ty và được người sử dụng lao động mở sổ BHXH bắt buộc. Trong trường hợp này khi đóng BHXH bắt buộc liệu có ảnh hưởng đến bảo hiểm tự xã hội nguyện không? Như vậy thì người lao động có thể tiếp tục vừa tham gia bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc được không?

BHXH bắt buộc

Để làm rõ vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu các quy định về đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện được quy định như sau:

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Đối tượng BHXH tự nguyện

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH 2014.

Qua trên thì NLĐ chỉ có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện khi không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Trong khi đó, nếu NLĐ làm việc ở công ty với thời hạn hợp đồng từ 01 tháng trở lên thì sẽ thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Vì thế, không thể đóng tiếp BHXH tự nguyện khi đi làm công ty.

Hoàn lại tiền đóng BHXH tự nguyện khi đã đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ Khoản 6 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp quy định tại Điểm a được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).”

Theo quy định trên thì khi chuyển sang đóng BHXH bắt buộc thì NLĐ sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Như vậy, người đang tham gia BHXH bắt buộc không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Chính vì vậy, nếu NLĐ có tham gia đồng thời đóng bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp và đóng bảo hiểm tự nguyện thì chỉ được tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở doanh nghiệp. Bảo hiểm tự nguyện sẽ được hoàn lại số tiền theo quy định của pháp luật.

Chia sẽ bài viết:

Ý kiến của bạn