Đóng BHTN trên 144 tháng, khi hưởng trợ cấp số tháng dư có được bảo lưu?

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được triển khai thực hiện năm 2009 đến nay. BHTN là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động (NLĐ) khi bị mất việc làm. Ngoài ra còn hỗ trợ NLĐ học nghề, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ BHTN.

Do thời gian đóng BHTN từ 2009, nên đến hiện tại sẽ có rất nhiều lao động tham gia (nếu liên tục không gián đoạn) hơn 13 năm, tương đương trên 156 tháng. Vậy nếu những lao động này nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp BHTN bao lâu?.

đóng BHTN trên 144 tháng

Theo Khoản 2 Điều 50 của Luật việc làm, thời gian trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng.

Bên cạnh đó theo Khoản 1 Điều 45 Luật việc làm quy định thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi NLĐ chấm dứt hợp động động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, nếu người lao động đóng BHTN trên 144 tháng (12 năm), nếu nghỉ việc thì chỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng, và số tháng dư còn lại sẽ không được bảo lưu.

Ví dụ 1: Anh B có thời gian tham gia BHTN 24 tháng, khi nghỉ việc anh B sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 02 tháng và không còn số tháng BHTN dư.

Ví dụ 2: Anh B có thời gian tham gia BHTN 38 tháng khi nghỉ việc anh B sẽ được hỗ trợ BHTN là 03 tháng và được bảo lưu 02 tháng thất nghiệp dư (do không đủ 12 tháng).

Ví dụ 3: Anh B có thời gian tham gia BHTN 150 tháng, khi nghỉ việc anh B sẽ được hỗ trợ BHTN là 12 tháng và không được bảo lưu những tháng còn đóng dư (do đã hưởng mức tối đa).

HTML tutorial

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: