13 tính năng mới sẽ được bổ sung, cập nhật vào ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Để tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội. Đồng thời cung cấp thêm nhiều tính năng hữu ích trên trên ứng. Ngày 10 tháng 08 năm 2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 2334/KH-BHXH. Về việc “Nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số”. Theo như kế hoạch, thì trong thời gian sắp tới ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số sẽ được bổ sung thêm nhiều tính hữu ích. Cụ thể sẽ có 13 tính năng được tích hợp, chức năng có thời gian cập nhật chậm nhất đến tháng 12/2022.

ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hôi
VssID bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích

Những tính năng cập nhật, hoàn thiện ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội như sau:

1. Tích hợp chức năng Điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử và điều chỉnh thông tin người tham gia.

2. Triển khai chức năng liên kết tài khoản với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên ứng dụng VssID.

3. Bổ sung quá trình đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia.

4. Triển khai thông báo trên ứng dụng VssID thay cho dịch vụ tin nhắn SMS đối với những cá nhân đã có tài khoản VssID (kết quả đóng BHXH, nhắc đóng BHXH tự nguyện, nhắc gia hạn BHYT, thông báo khi có phát sinh KCB; thông tin về BHXH tự nguyện đối với ngừng tham gia BHXH bắt buộc…).

5. Triển khai chức năng phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng VssID.

6. Nghiên cứu, triển khai quy trình liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp khi đăng ký giao dịch điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi.

7. Tích hợp xác thực bằng Smart OTP, xác thực qua email.

8. Triển khai tích hợp các tiện ích: Nhắc lịch khám bệnh, chữa bệnh, nhắc lịch uống thuốc; tính mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; dự tính mức hưởng hưu trí, BHXH một lần trên ứng dụng VssID.

9. Tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của BHXH Việt Nam dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

10. Triển khai sổ BHXH điện tử trên ứng dụng VssID.

11. Triển khai đăng ký giao dịch điện tử dành cho người tham gia BHXH, BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân quản lý. Qua đó, triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử dành cho người tham gia BHYT dưới 15 tuổi có người giám hộ tham gia BHXH, BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân quản lý.

12. Triển khai tích hợp giải pháp định danh khách hàng điện tử (eKYC) để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Triển khai giải pháp eKYC của ngành BHXH Việt Nam; Phối hợp với các ngân hàng để liên kết tạo tài khoản đồng thời khi người dân tạo tài khoản ngân hàng.

13. Tiếp tục nâng cấp giao diện, hoàn thiện các tính năng, tiện ích đang có, cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng VssID.

Nội dung và thời gian hoàn thành

STT Nội dungThời gian hoàn thành (tháng/năm)
1Tích hợp chức năng Điều chỉnh thông tin giao dịch điện tử và điều chỉnh thông tin người tham gia08/2021
2Triển khai chức năng liên kết tài khoản với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên ứng dụng VssID08/2021
3Bổ sung quá trình đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia9/2021
4Triển khai thông báo trên ứng dụng VssID thay cho dịch vụ tin nhắn SMS đối với những cá nhân đã có tài khoản VssID (kết quả đóng BHXH, nhắc đóng BHXH tự nguyện, nhắc gia hạn BHYT, thông báo khi có phát sinh KCB; thông tin về BHXH tự nguyện cho người tham gia báo giảm BHXH bắt buộc…)9/2021
5Triển khai chức năng phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng VssID10/2021
6Nghiên cứu, triển khai quy trình liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp khi đăng ký giao dịch điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi10/2021
7Tích hợp xác thực bằng Smart OTP, xác thực qua email11/2021
8Triển khai các tích hợp các tiện ích: Nhắc lịch khám bệnh, chữa bệnh, nhắc lịch uống thuốc; tính mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; dự tính mức hưởng BHXH một lần; tạm tính mức hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn (thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe…) trên ứng dụng VssID12/2021
9Tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của BHXH Việt Nam dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID06/2022
9.1Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin nhân thân08/2021
9.2Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu08/2021
9.3Giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH09/2021
9.4Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH 
9.5Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP10/2021
9.6Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi10/2021
9.7Giải quyết hưởng chế độ Bệnh nghề nghiệp đối với người lao động phát hiện bị Bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, thôi việc11/2021
9.8Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát11/2021
9.9Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư12/2021
9.10Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ ra nước ngoài để định cư12/2021
9.11Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích01/2022
9.12Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện02/2022
9.13Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng03/2022
9.14Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH03/2022
9.15Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc04/2022
9.16Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐTTg04/2022
9.17Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau05/2022
9.18Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang tham gia BHXH tự nguyện chết05/2022
9.19Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết06/2022
10Triển khai sổ BHXH “điện tử” trên ứng dụng VssID06/2022
11Triển khai đăng ký giao dịch điện tử dành cho người tham gia BHXH, BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân quản lý. Qua đó, triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử dành cho người tham gia BHYT dưới 15 tuổi có người giám hộ tham gia BHXH, BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân quản lý08/2022
12Triển khai tích hợp giải pháp eKYC để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Triển khai giải pháp eKYC của ngành BHXH Việt Nam; Phối hợp với các ngân hàng để liên kết tạo tài khoản đồng thời khi người dân tạo tài khoản ngân hàng.12/2022
13Tiếp tục nâng cấp giao diện, hoàn thiện các tính năng, tiện ích đang có, cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng VssID.Thực hiện thường xuyên

Với những tính năng trên khi hoàn thiện, thì ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, sẽ ngày càng hoàn thiện, cung cấp ngày càng nhiều các tính năng, tiện ích, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết:

Hiện có 2 ý kiến cho bài viết

  1. Cái quan trọng nhất thì lại không nói
    Đó là khi nào xong, dự kiến hoặc chính xác, lộ trình thế nào

Comments are closed.