Có được hoàn tiền đóng BHYT đã mua? khi tham gia BHYT tại Công ty

Bạn đọc hỏi: Trước ngày 09/03/2021 tôi có mua BHYT hộ gia đình. Sau đó, ngày 16/03/2021 tôi có đi làm và được công ty cấp cho BHYT mới dạng doanh nghiệp. Đến tháng 7/2022, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tôi có được truy thu về số tiền mà đã đóng BHYT hộ gia đình trước đó hay không trong thời gian năm 2021 đã được công ty cấp cho cái khác?

Với trường hợp này chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 20 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định về việc hoàn trả tiền đóng BHYT, như sau:

Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT).

2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

hoàn tiền đóng BHYT
Người mua BHYT có được hoàn tiền đóng BHYT khi tham gia tại Công ty

Về số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT

2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT.

3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với trường hợp Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng

Như vậy, bạn sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình kể từ ngày thẻ BHYT doanh nghiệp có giá trị sử dụng đến hết thời hạn giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT hộ gia đình. Vì vậy, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHYT để được hướng dẫn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để được hoàn trả số tiền đóng BHYT theo quy định. Bạn cũng có thể ủy quyền cho người khác để nhận số tiền được hoàn trả như trên.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/