Mức đóng BHYT học sinh năm 2020 là bao nhiêu? Có được Nhà nước hỗ trợ

386 lượt xem

Mỗi năm đến đầu năm học mới thì nhiều phụ huynh học sinh đều băn khoăn là mức tiền đóng BHYT học sinh là bao nhiêu.

BHYT học sinh trong nhà trường là bắt buộc, do đó hãy cũng thao khảo xem mức tiền đóng BHYT học sinh 2020 là bao nhiêu để quý phụ huynh mình chuẩn bị.

Mức đóng BHYT học sinh năm 2020

Theo quy định thì học sinh thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể theo Điều điểm C, khoản 1 điều 8 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Đối tượng học sinh được hỗ trợ 30% mức đóng.

Cũng theo điểm đ khoản 1 điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức đóng của học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Dựa vào các quy định trên thì có thể tính chi tiết mức tiền đóng BHYT học sinh 2020 như sau:

Mức tiền đóng = 1.490.000 x 4,5% x 70% = 46.935 đồng/tháng.

  • Nếu đóng 3 tháng = 140.805 đồng.
  • Nếu đóng 6 tháng = 281.610 đồng.
  • Nếu đóng 9 tháng = 422.415 đồng.
  • Nếu đóng 12 tháng = 563.220 đồng.

Ngoài mức hooxtr[j 30% thì tùy theo từng địa phương có thể có thêm mức hỗ trợ thêm. Theo khoản 3 điều 8 của Nghị định 146 cũng có quy định:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 của Luật bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định.

Nhằm để quý đọc giả dễ hiểu thì bài viết ngắn gọn, các căn cứ pháp lý thì các bạn có thể tìm đọc theo các khoản, điều đã ghi như trên.