(Đề xuất) Người lao động chỉ được rút 8% trên tổng mức đóng BHXH

Hiện nay tình trạng người lao động sau khi nghỉ việc, sau 01 năm lại nhận BHXH 1 lần ngày càng gia tăng. Mặc dù ngành chức năng và các phương tiện thông tin, truyền thông đã có nhiều bài viết, phóng sự để tuyên truyền những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần. Tuy nhiên tình trạng này vẫn không hạ nhiệt.

Đã có những đề xuất các giải pháp để hạn chế người lao động nhận BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc, như đề xuất tăng quyền lợi hưởng khi về hưu, rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng hưu….và đặc biệt là đã có đề xuất người lao động chỉ được rút 8% nếu người lao động nhận BHXH 1 lần.

người lao động chỉ được rút 8%
Đề xuất người lao động chỉ được rút 8% khi nhận BHXH 1 lần

Mức đóng BHXH hiện nay là 22% mức tiền lương tháng. Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%, đồng nghĩa là tổng mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm bằng 2,64 tháng lương. Thời điểm hiện tại nếu người lao động nhận BHXH một lần đối với thời gian tham gia trước năm 2014 là 1,5 tháng lương bình quân, sau năm 2014 là 02 tháng lương bình quân.

Như vậy nếu đề xuất này được thông qua thì mức hưởng của người lao động khi nhận BHXH một lần sẽ thấp hơn rất nhiều so với mức đóng.

Năm 2015, Quốc hội đã phải ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 để sửa luật khi Điều 60 Luật BHXH, khi chưa có hiệu lực. Vì đã gây ra làn sóng phản đối của rất nhiều lao động tại nhiều nơi trên cả nước khi người lao động không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau khi nghỉ việc mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu.

Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp hiệu quả nhất, hợp tình hợp lý nhất để vừa đảm bảo giữ chân người lao động trong hệ thống an sinh vừa đảm bảo được quyền lợi của người lao động đồng thời bảo toàn và phát triển bền vững quỹ BHXH.

Nhiều người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có nhiều vấn đề vướng mắc cần được tư vấn, giải quyết. Hãy liên hệ với Tổng đài BHXH Việt Nam Xem số Tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam tại đây Đây là số Tổng đài chính thức, các số khác đều không phải của ngành BHXH VN.

Chia sẽ bài viết: