Quyết định số 222/QĐ-BHXH. Về việc công bố bộ thủ tục hành chính

Ngày 25 tháng 02 năm 2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH. Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thay thế cho các Quyết định, số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015, Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 và Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong Quyết định này có…

Tải Quyết định 1666/QĐ-BHXH, ban hành mẫu thẻ BHYT mới từ 01/04/2021

Ngày 03 tháng 12 năm 2020. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/04/2021. Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về Quyết định 1666/QĐ-BHXH 03/12/2020 01/04/2021 DOWNLOAD Theo đó kích thước, chất liệu và hình thức của mẫu thẻ BHYT…

Tải Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tăng tuổi nghỉ hưu hiệu lực từ 01/01/2021

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về việc quy định tuổi nghỉ hưu. Đây dược xem là Nghị định có ảnh hưởng đến người lao động nhiều nhất. Nếu như hiện tại lao động làm việc trong điều kiện bình thường nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60 mươi và nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, thì…

Tải Nghị định 146/2018/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện  Luật BHYT

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018: “quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. >> Xem thêm Luật BHXH số 58/2014/QH13 >> Quyết định 166/QĐ-BHXH Nghị định 146/2018/NĐ-CP bao gồm 10 chương và 43 điều. Trong Nghị định quy định chi tiết những đối tượng tham gia BHYT, nhóm nào…

Tải quyết định 166/QĐ-BHXH, ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Quyết định 166/QĐ-BHXH được ban hành 31 tháng 01 năm 2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã…

Download Quyết định 505/QĐ-BHXH, sữa đổi QĐ 595/QĐ-BHXH

Quyết định 505/QĐ-BHXH được BHXH Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH…

Tải Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành 14 tháng 04 năm 2017. Quyết định này ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này bao gồm 08 chương và 50 điều. > Luật…