File excel tính tiền thai sản khi lao động nữ sinh con

Thai sản là một trong 05 chế độ mà người tham gia được hưởng khi đóng BHXH bắt buộc. Khi lao động nữ sinh, sẽ không hưởng lương ở Công ty, đơn vị. Thay vào đó lao động nữ sẽ được nhận tiền thai sản và trợ cấp ở BHXH. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng … Đọc tiếp File excel tính tiền thai sản khi lao động nữ sinh con