Nút assist, vaio, web trên sony vaio để làm gì?

Nhiều bạn sử dụng các dòng laptop của hãng Sony vaio đều thắc mắc là các nút nhỏ phía trên laptop có ý nghĩa như thế nào, chúng được dùng vào mục đích gì?. Cụ thể à nút Assist, nút Vaio và nút web.

1 – Nút assist trên sony vaio để làm gì?

Nút Assist khởi chạy phần mềm VAIO Care™, một công cụ tự bảo trì PC đơn giản để tự điều chỉnh, khắc phục sự cố và khôi phục hệ thống.

Với nút này các anh kỹ thuật sẽ sử dụng nhiều, đặc biệt là khi cần khắc phục sự cố windows, cài đặt lại hệ điều hành…

Nút assist trên sony vaio để làm gì
Nút assist, vaio, web trên sony vaio để làm gì? (ảnh minh họa).

Đối với các dòng laptop khác khi cần vào BIOS hay menu boot có thể bấm chọn phím F2 hay F10 hoặc F11. Tuy nhiên đối với các dòng laptop Vaio thì các bạn làm như sau:

– Chắc chắn rằng máy tính bạn được tắt hoàn toàn.

– Nhấn nút Assist khi máy vừa khởi chạy. Chế độ VAIO Care Rescue được khởi động.

– Có 6 tùy chọn để lựa chọn:

+ Phục hồi hoặc duy trì hệ thống của bạn (Recover or maintain your System) [F10]. Tùy chọn này cho phép người dùng thực hiện phục hồi hệ thống trở lại trạng thái ban đầu, giống như chức năng khôi phục cài đặt gốc trên các điện thoại.

+ Khởi chạy từ thiết bị (thiết bị USB / đĩa CD/DVD) [F11]. Tùy chọn này cho phép người sử dụng khởi động từ đĩa CD / DVD hoặc từ một thiết bị USB.

+ Khởi chạy BIOS [F2]. Tùy chọn này cho phép người dùng vào BIOS và sửa đổi hệ thống.

+ Shut down [F4]. Tùy chọn này cho phép người sử dụng tắt máy tính.

+ Start Windows [Esc]. Tùy chọn này cho phép người sử dụng khởi động vào Windows

+ Chọn language [F1]. Tùy chọn này cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ.

– Chọn Recover or maintain your System [F10].

– Chọn cách bố trí bàn phím tại menu Choose your keyboard layout.

Chọn Troubleshooter tại menu Choose an option.

– Chọn Recovery and maintenance tại menu Troubleshoot.

– Chọn Windows 8 tại menu Recovery Tool.

– VAIO Care Rescue Mode menu được hiển thị.

– Chọn Start recovery wizard.

– Chọn Skip rescue.

– Chọn Yes, I’m sure. sau đó Start recovery.

2 – Nút Vaio trên sony vaio để làm gì?

Nút VAIO khởi chạy phần mềm VAIO® Media Gallery cho phép bạn duyệt và thưởng thức ảnh, video và nhạc kỹ thuật số của mình.

3 – Nút Web trên sony vaio để làm gì?

Đơn giản với nút này thì người dùng có thể mở nhanh một trình duyệt web mặc định (thường là internet explorer).

Như vậy với 3 phím “lạ” của Sony vaio thì duy chỉ có phím assist trên sony vaio là có một tính năng quan trọng mà muốn sử dụng nó bạn phải am hiểu về kỹ thuật. Do đó tốt nhất là không nên sử dụng phím này nếu không thật sự cần thiết và không quá am hiểu nó.

Chia sẽ bài viết: