Fix lỗi các biểu tượng màn hình đều có đuôi .lnk

Các ứng dụng trên máy tính thường được đưa ra màn hình với dạng Shortcuts. Mục đích của các shortcuts là mở các ứng dụng được nhanh chóng thay vì phải mở vào thư mục cài ứng dụng.

Tuy nhiên có nhiều người sử dụng máy tính đã “bất ngờ” khi một ngày nọ các Shortcuts đều bị “thay hình đổi dạng”, các biểu tượng đều có đuôi .lnk và toàn màu trắng. Lúc này bạn sẽ không khởi chạy được các ứng dụng một cách bình thường. Thông thường bạn sẽ cho rằng là do visrus gây ra và mang đến thợ để cài lại hệ điều hành.

Tuy nhiên với thủ thuật nhỏ dưới đây bạn sẽ khắc phục triệt để lỗi các biểu tượng màn hình đều có đuôi .lnk.

Cách thực hiện: Tải file dưới đây về máy tính, tiến hành giải nén bằng winrar, bạn sẽ thấy được file General9x Fix. Bạn hãy nhấn chuột phải vào file và chọn Install.

lỗi .lnk
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Provider=General9x
[DefaultInstall]
DelReg=General9xDel
AddReg=General9xAdd
[General9xDel]
HKCU, Software\Classes\.exe
HKCU, Software\Classes\secfile
HKCR, secfile
HKCR, .exe\shell\open\command
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk
[General9xAdd]
HKCR, exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKCR, .exe,,,"exefile"
HKCR, .exe,"Content Type",,"application/x-msdownload"

Hoặc bạn có thể copy code ở trên và dán vào Notepad sau đó lưu lại tên tuvanbhxh.inf sau đó nhấn chuột phải chọn Install như trên.

các biểu tượng màn hình đều có đuôi .lnk

Chỉ với cách đơn giản trên chắc chắn bạn sẽ không phải tốn “oan” tiền lại cài máy mà vẫn khắc phục được lỗi các biểu tượng màn hình đều có đuôi .lnk.

Chia sẽ bài viết: