VssiD báo ‘Phiên đăng nhập hết hạn”

Diễn đànDanh mục : VssIDVssiD báo ‘Phiên đăng nhập hết hạn”
Trương Thị Thiết hỏi 1 năm trước

Tại sao khi tạo BHXH cho con lại ghi phiên đăng nhập hết hạn (truongthithiet010472@gmail.com)

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
âu trả lời
To Trần Nhân viên trả lời 1 năm trước

Chào bạn có thể lúc đó ứng dụng bị lỗi tạm thời hoặc bạn thao tác đăng ký bị mất thời gian dài nên bị báo lỗi!

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt trả lời 1 năm trước

Trong trường hợp mở ứng dụng thấy báo \\\”phiên đăng nhập hết hạn\\\” bấm nút đóng thì lại vô đăng kí tờ khai, cần thực hiện như thế nào để đăng nhập lại được tài khoản VSSID đã đăng kí ?

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/