Tôi đăng kí và nộp hồ sơ vssid trên 1 tháng nhưng chưa có tin nhắn nhận mật khẩu

Diễn đànTôi đăng kí và nộp hồ sơ vssid trên 1 tháng nhưng chưa có tin nhắn nhận mật khẩu
Huỳnh Minh Trọng hỏi 1 năm trước
Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/