Tin nhắn nhận mật khẩu VssID sao chưa có?

Diễn đànDanh mục : VssIDTin nhắn nhận mật khẩu VssID sao chưa có?
Huỳnh Minh Trọng hỏi 1 năm trước

Tôi đã gửi hồ sơ đăng kí vssID hơn 1 tháng ,mà chưa có tin nhắn nhận mật khẩu, tôi phải liên hệ ở đâu?

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/